ระดับชั้นแบบแอโรบิกดานซ์

ผู้ที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ควรเข้าร่วมออกกำลังกายในชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถ สมรรถภาพหรือจุดประสงค์ของการออกกำลังกาย การเต้นควรเริ่มจากง่ายไปหายาก จากเบาไปหนัก เพื่อให้ได้ผลเต็มที่และมีความปลอดภัย โดยแบ่งระดับความสามารถในการเต้นแอโรบิก เป็น 3 ระดับ คือ

1. ระดับเริ่มต้ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเต้น ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน หรือผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง เป็นการฝึกเทคนิคการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน การวางท่า การบังคับการเคลื่อนไหว ร่างกายเฉพาะส่วน  ท่าที่ใช้ในการเต้นจะง่ายและปลอดภัย ผู้เต้นควรหาโอกสาเรียนรู้ประโยชน์จากท่ากายบริหารต่าง ๆ และอันตรายจากท่าที่ไม่ถูกต้อง ควรฝึกประสาทสัมผัส เรียนรู้วิธีการใช้กำลังให้เต็มที่ เพื่อความหนักของงาน จังหวะในการเต้นช้า จังหวะเพลงชัดเจน ฝึกนับจังหวะการเคลื่อนไหวให้เข้าจังหวะและจัดลำดับท่า โดยทั่วไปใช้เวลาในการเต้น 30 ยาที เมื่อผู้เต้นสามารถปรับตัวได้จึงค่อย ๆ เพิ่มความยาก ความหนักและความนานของการเต้นต่อไป

2. ระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเต้นระดับเริ่มต้นมาแล้ว โดยมีประสบการณ์ในการเต้นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน หรือผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง พอที่จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว คุ้นเคยกับท่าพื้นฐานต่าง ๆ สามารทำได้เร็วขึ้น หนักและนานขึ้นเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือผู้ที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำ

3. ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ชำนาญในการเต้นและมีประสบการณ์มานาน ผู้เต้นควรมีความสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความอ่อนตัว การทรงตัวและประสาทสัมผัสดี สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดี การเต้นระดับนี้มีความยากซับซ้อนและใช้กำลังเต็มที่จึงเหมาะสำหรับผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์

Advertisements