สาเหตุของการบาดเจ็บ

การเต้นแอโรบิคอาจทำให้บาดเจ็บได้ 2 ประเภท คือ

1. บาดเจ็บจากการใช้ร่างกาย (เต้น) มาก หมายถึงร่างกายหรืออวัยวะส่วนนั้นได้รับแรงดึงกระแทกอย่างซ้ำๆ กันอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับบาดเจ็บคือ เลนระดับปกติไปที่พบมากกว่าบาดเจ็บประเภทนี้ ได้แก่ เอ็นสะบ้าอักเสบ ปวดรอบสะบ้า เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ กล้ามเนื้อน่องอักเสบ ข้อเท้าอักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นต้น

2. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียหลักขณะเต้น หมายถึงเหตุการณ์ขณะเต้นแอโรบิคที่ทำให้เกิดแรงดึงหรือแรงกระทบมากกว่าระดับปกติ อย่างกะทันหันต่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่พบมากได้แก่ ข้อเท้าแพลง เอวยอก หลังยอก ปวดขัดหัวเข่า ปวดขัดบริเวณขาหนีบ เป็นต้น

ส่วนใหญ่แล้วพบว่า การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากเต้นแอโรบิคเป็นประเภทแรกมากที่สุด คือ ราวร้อยละ 70-80 มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเสียหลัก เกือบทั้งหมดของการบาดเจ็บเกิดบริเวณช่วงล่างของร่างกายหรือบริเวณขา คงเป็นเพราะส่วนนี้เป็นส่วนรับน้ำหนักนั่นเอง

ผู้ที่อาจได้รับบาดเจ็บง่ายกว่าผู้อื่นคือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางกายอยู่ก่อนแล้ว เช่น เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อน โครงกระดูกผิดปกติ กล้ามเนื้อไม่สมดุลหรือมีโรคประจำตัวอยู่ ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ขาดการตระเตรียมร่างกาย ขาดการอบอุ่นร่างกาย ขาดการฝึกซ้อมหรือโหมเต้นหนักหลังจากที่หยุดไปนาน ก็มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ครับ หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นโค้ชหรือครูฝึกต้องสอนเต้นวันละหลายชั่วโมง ก็อาจบาดเจ็บได้เช่นกัน

นอกจากนี้อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการเต้นก็มีส่วนสำคัญต่อการบาดเจ็บด้วย เช่น รองเท้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยได้มาก เพราะจะกระชับ ไม่มีบีบรัด และช่วยลดแรงกระแทกได้มาก เรียกว่าดีกว่าใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาหรือเต้นเท้าเปล่า พื้นห้องหรือพื้นสนาม ควรเป็นพื้นที่มั่นคงแข็งแรงหากยืดหยุ่นได้พอสมควรยิ่งดี


Advertisements