อุปกรณ์ประกอบ

1. รองเท้าและถุงเท้า เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุด เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ควรใช้รองเท้าที่ออกแบบไว้สำหรับการเต้นแอโรบิก ซึ่งช่วยลดแรงกระแทกในแนวดิ่งแรงกดบิส่วนต่าง ๆ ของเท้าและข้อเท้า ซึ่งเกิดจาการเคลื่อนที่ในแนวราบทุกทิศทาง    ผู้เต้นไม่ควรเสี่ยงกับรองเท้าเก่าหมดอายุแล้ว รองเท้าสำหรับการเต้นแอโรบิกควรมีลักษณะโดยสรุป ดังนี้

1.1  บริเวณส่วนบนของหุ้มส้น  จะต้องสูงขึ้นและมีแผ่นนุ่มรองรับบริเวณตรงกับเอ็นร้อยหวาย   เพื่อป้องกันไม่ให้ระคายเคืองต่อเอ็น

1.2  ด้านข้างของบริเวณหุ้มส้นทั้งสองด้านจะต้องแข็งแรง  เพื่อป้องกันการบิดหมุนของส้นเท้า  ทำให้บริเวณส้นเกิดความมั่นคง

1.3  บริเวณปลายเท้าจะต้องหนุนขึ้น  (อย่างน้อยครึ่งนิ้ว)  เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วและเล็บถูกเบียด  ซึ่งจะทำให้เกิดเลือดคลั่งในเล็บได้  และช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

1.4  ลิ้นรองเท้าจะต้องบุให้นิ่ม  และปิดส่วนบนของฝ่าเท้าได้หมด  เพื่อป้องกันเอ็นและกล้ามเนื้อกระดูก ถูกเสียดสีและระคายเคืองจนอักเสบได้

1.5  บริเวณเส้นรองเท้าจะต้องฝานให้เป็นรูปมน  เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวจังหวะต่อไป เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.6  ที่ส้นรองเท้าจะยกสูงขึ้นและมีความยืดหยุ่นดีพอ  เพื่อจะรับแรงกระแทกของส้นเท้าได้

1.7  พื้นรองเท้าบริเวณกึ่งกลางจะต้องพับงอได้  เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและป้องกันการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย

1.8  พื้นรองเท้าควรมีลายที่ช่วยลดแรงกระแทกและยึดเกาะพื้นไม่ให้เลื่อน

1.9  ที่รองพื้นรองเท้าด้านใน   ควรมีฟองน้ำเสริมอุ้งเท้า  เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บบริเวณส้นเท้า  การอักเสบของพังผืดยึดกระดูกฝ่าเท้า  ผู้เล่นไม่ควรเสี่ยงกับรองเท้าเก่าหรือหมดอายุแล้ว

2.  ชุดออกกำลังกาย ควรลักกุม  ง่ายต่อการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มที่  เนื้อผ้าระบายความร้อนและซับเหงื่อได้ดีไม่จำเป็นต้องราคาแพง  ควรเป็นผ้ายืด  การสวมชุดรัดรูป  หรือ  เป็นชุดออกกำลังกายที่เป็นชุดกางเกงติดกับเสื้อ           ( Leotard )  จะช่วยให้ผู้สวมใส่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายขณะบริหาร  เสื้อจะไม่เลื่อนหลุดขึ้นมาเหนือเอว  อีกทั้งช่วยให้ผู้สวมใส่มองเห็นท่าทางการ  เคลื่อนไหวของร่างกายของตนเองได้ชัดเจนหรือทำให้เห็นรูปทรงส่วนเกิน  ส่วนขาดที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน  ให้เข้าที่เข้าทาง

3.  เสื้อชั้นใน ให้รัดพอดี  รอบ ๆ ส่วนที่เป็น  cup  ถ้าเป็นชนิดไม่มีตะเข็บ  (seamless) ที่ผลิตออกมาโดยปั้มจากพิมพ์  ไม่ควรใส่  เพราะยกทรงแบบเต็มตัว  เมื่อออกกำลังกายแล้ว  จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังและใต้อกเคลื่อนไหวได้ยาก

4.  กางเกงชั้นใน ไม่ควรใส่แบบที่รัดมากที่เรียกว่า  สเตย์  เพราะเวลาออกกำลังกายกล้ามเนื้อ   ส่วนนั้นจะเคลื่อนไหวได้ยาก  ทำให้โลหิตบริเวณนั้นไหลเวียนไม่สะดวก  เกิดผลเสียแก่อวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้ง    เชิงก้านด้วย  ควรเลือกใช้กางเกงชั้นในที่มีความกระชับพอดี  ถ้าเป็นผ้าที่ผสมฝ้ายมากยิ่งดี

5.  เพลงประกอบการเต้นหรือดนตรี เพลงที่ใช้ควรเป็นเพลงที่ชื่นชอบของผู้ออกกำลังกาย มีจังหวะชัดเจน  มีความเร็วพอดีกับการเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของการออกกำลังกายช่วงต่าง ๆ เพลงที่ใช้ประกอบมักมีหลายเพลง  ซึ่งควรต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาการเต้น  (Non-Stop)  หรือ  (Medley)

6.  สถานที่ อาจเป็นกลางแจ้งหรือในร่ม  ควรมีการระบายอากาศที่ดี  มีเนื้อที่ว่างพอสมควร  ไม่มีสิ่งเกะกะเกียดขวาง  พื้นที่เรียบแต่ไม่ลื่น  และควรมีคุณสมบัติผ่อนแรงกระแทก  เช่นพื้นไม้เนื้อแข็งที่โปร่งด้านล่าง  พื้นกระเบื้องยาง  ไม่ควรเต้นพื้นคอนกรีตหรือพื้นคอนกรีตปูทับด้วยพรม

7.  เครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่  Step  Band,  Hand  weight, Elastic  tubing,  Elastic  band ฯลฯ


Advertisements